Fiberfrax Flexiform Vakum

Fiberfrax Flexiform Vakum

Toprak alkali yünler Flexiform şekiller ve keçeler Insulfrax veya Isofrax
toprak alkali silikat yünler veya taş yünü kullanılarak üretilmiştir ve insana
ve doğaya zararsız olarak belgelenmişlerdir. Bu yünler özel seçilmiş
bağlayıcılar kullanılarak üstün özellikli esnek izolasyon şekilleri haline
getirilmiştir. Vakum form üretim metodu çok geniş bir şekil, kalınlık,
yoğunluk ve sertlikte malzeme üretilebilmektedir. Flexiform şekiller ve
keçeler genelde fazla miktarda olan basit veya komplike şekiller için
1200°C ye kadar olan sıcaklıklarda en ekonomik çözümü sunmaktadır