Refrakter Tuğla ve Harçlar

AnaSayfa   /   Refrakter Tuğla Ve Harçlar   /   Refrakter Tuğla ve Harçlar

Refrakter Tuğla ve Harçlar

  • ŞAMOT REFRAKTER TUĞLALAR: Standart refrakter tuğlalarımızdan olup içerdiği Al2O3 bileşimine ve şekillendirme metoduna göre farklılık gösterir. Her türlü demir ve demir dışı metal endüstrisi fırınlarında ateş tuğlası olarak kullanılır.
  • BOKSİT REFRAKTER TUĞLALAR: Yüksek seviyede boksitten üretilen tuğlalarımız kimyasal bağlı olup torpido arabalarında, alüminyum ergitme ve tutma fırınlarında, tandişlerde, pik demir ve çelik demir potalarında, çimento döner fırınlarının ön ısıtma ve soğutma bölgelerinde, kireç şaft fırınlarında, dökme demir pota ve tandişlerinde yoğun olarak kullanılır.
  • KORONDUM REFRAKTER TUĞLALAR: Yüksek alümina içeren tuğlalarımız yüksek yoğunluk ve düşük poroziteye sahip olma özelliklerinden dolayı cüruf oluşumuna karşı mükemmel direnç sağlar. Yüksek sıcaklık fırınlarında, itme tipi fırınların alt kısımlarında, çöp yakma fırınlarında, Karbon siyah reaktörlerinde yoğun olarak kullanılır.
  • SİLİMANİT REFRAKTER TUĞLALAR: Yüksek termal gerilim altında müthiş verimle çalışan tuğlalarımız çeşitli tip bağlayıcılarla ve değişik yanma sıcaklıklarıyla geniş kullanım alanına sahiptir. 1500 C’ye kadar dayanıklı fırınlarda termal şok ve abrasif gerilim altında astar malzemesi olarak, çöp yakma fırınlarında geniş kullanım alanına sahiptir.
  • SİLİKON KARBİD REFRAKTER TUĞLALAR: Yüksek verimle çalışan özel tuğlalarımız seçilmiş sistemlerle üretilmiş olup bağlayıcı matrisinde dayanım arttırıcı, kordierit katkılar yapılmıştır. Alüminyum ve bakır endüstrisi fırınlarında, kentsel çöp kaynatma borularında, çinko rafinasyonunda, bakır ve çinko şaft fırınlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
  • ÖZEL REFRAKTER TUĞLALAR: Yukarıda özelliklerini ve kullanım alanlarını belirttiğimiz tuğlalar dışında özel refrakter tuğlalar ürün portföyümüzde bulunmaktadır.